Ce sunt mineralele?

image015

Mineralele reprezintă corpuri solide cu aceeaşi compoziţie chimică şi care, în stare cristalină (cu atomii sau moleculele distribuite ordonat în reţele şi structuri spaţiale bine determinate) sau stare amorfă (cu o distribuţie dezordonată a particulelor componente), intră în compoziţia rocilor şi minereurilor din crusta terestră.

Aurul, argintul, cuprul şi fierul sunt cele mai cunoscute elemente metalice care apar în stare nativă (necombinate chimic cu alte elemente) sub formă de minerale native.

Descoperite şi cunoscute ca atare încă din preistorie, cele patru metale, aurul (Au), argintul (Ag), cuprul (Cu) şi fierul (Fe), au stat la baza evoluţiei civilizaţiei umane.

Aurul (Au) şi argintul (Ag) încă din cele mai vechi timpuri s-au utilizat la confecţionarea podoabelor, obiectelor de cult şi monedelor, frecvent tezaurizate.

Cuprul (Cu – în aliaj cu staniul - Sn) şi fierul (Fe –în aliaj cu Carbonul – C) sunt cele două metale care au dat numele a două importante epoci din istoria civilizaţiei umane şi au declanşat veritabile revoluţii tehnologice.

 

Acumulările şi zăcămintele de minereuri de aur (Au)

 

Aurul (Au) apare în natură fie liber, ca element nativ, fie înglobat în componenţa unor minerale, într-o stare specială uneori atomică alături de alte elemente.

Acest element, extrem de rar la nivelul crustei terestre, se acumulează totuşi alături de alte minerale metalice şi nemetalice utile, în zăcăminte primare, la nivelul filoanelor (aur filonian) sau ca aur diseminat la nivelul rocilor, pe fisurile caracteristice punerii în loc (sau formării) anumitor corpuri de roci subvulcanice, în urma separării sau cristalizării din soluţiile fierbinţi născute în procesul de răcire a magmelor care vin din interiorul Pământului, în faza hidrotermală.

În urma proceselor avansate de eroziune din zona superficială a crustei terestre, aurul sub formă de granule, cristale sau paiete, smuls din zăcămintele primare de tip hidrotermal filonian sau diseminat în masa rocii, fiind mai dens şi mai greu, se acumulează, alături de alte minerale grele, în depozitele sedimentare de la nivelul teraselor aluvionare sau al sedimentelor din lungul râurilor, în zăcăminte secundare. Fragmentele mai mari de aur nativ, cu forme neregulate, prelucrate de ape se numesc pepite.

La fel ca şi în cazul altor substanţe utile, aceste acumulări de minerale devin zăcăminte de minereuri, doar în momentul în care, prin evoluţia tehnologiilor de extracţie a elementului util, pot fi exploatate în condiţii avantajoase economic.

 

image017 image019 image021 image023 image025 image027