Nodurile metalogenetice

Conceptul de “nod metalogenetic”, din ce în ce mai des folosit de geologi, este folosit pentru a defini locul sau spaţiul restrâns de la nivelul crustei terestre în care se concentrează mineralizațiile de aur, argint, cupru, plumb sau zinc.

Acestea, în cazul Munților Metaliferi, în opinia profesorului Gheorghe Popescu de la Facultatea de Geologie din Bucureşti, au caracter bimodal prin faptul că în jurul unui zăcământ cuprifer apar de fiecare dată mai multe mineralizaţii sau zăcăminte aurifere.

Astfel de noduri metalogenetice care constituie concentrări de minerale metalice cu caracter deosebit, reprezintă confirmarea unei realităţi metalogenetice cu totul ieşită din comun în care s-au petrecut procese repetitive de mineralizaţii de aur, mineralizaţii de cupru şi mineralizaţii de telururi.

Cazul cel mai impunător prin dimesiunile exploatării este cel de la Roşia Montană şi Roşia Poieni, unde mineralizaţia cupriferă şi cea auriferă de la Roşia Montană, constituie un veritabil nod metalogenetic.

Situaţii asemănătoare s-au identificat şi în zona Brad – Săcărâmb – Certej, zăcământul de aur de la Musariu şi zăcământul de cupru de la Musariu Nou, zăcământul de aur de la Băiţa şi cel de cupru de la Bolcana, iar exemplele pot continua.